Diamanten som jag kallar honom, på grund av hans vita teckning i nacken.