Alla valparna i en hög. Idag är vi tretton dagar gamla. Längst bort ligger sobeltiken. Liggande på sidan har vi längst till vänster diamanthanen som jag kallar honom.