Längst till vänster är den ljusa hanen (Belenus), sen i mitten har vi tiken (Brigantia) och sist men inte minst den mörka hanen (Balor) till höger.