Balor till vänster, Brigantia, Belenus. Balors heter Balo. Brigantia heter numera Saga. Och Belenus heter Bellis.